ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα με τις Οδηγίες για την εκπόνηση και υλοποίηση των ΣΒΑΚ «Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» (Guidelines: Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, 2013) του ΕLTIS, τα ΣΒΑΚ υλοποιούνται μέσα από μία διαδικασία 4 φάσεων, 11 βημάτων και 32 δράσεων που αποτελούν μέρος ενός συνεχούς κύκλου σχεδιασμού και διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης.

Τα εκπονούμενα ΣΒΑΚ οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και αναλύεται παρακάτω. Ωστόσο κανονικά θα δημοσιεύσουν τα αρμόδια υπουργεία Τεχνικές Οδηγίες για τα ΣΒΑΚ που θα εκπονούνται στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να προβλεφθεί το πότε θα γίνει αυτό.

H παρούσα ενότητα λαμβάνει υπόψη τόσο τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες όσο και σκέψεις ως προς το περιεχόμενο Τεχνικών Οδηγιών που θα πρέπει να ισχύσουν στην Ελλάδα.

Τα διάφορα βήματα, οι φάσεις και οι δραστηριότητες ενός ΣΒΑΚ παρουσιάζονται συνοπτικά στον Κύκλο του ΣΒΑΚ.

Σημειώνεται ότι η πρόσφατη έκδοση των οδηγών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SUMPs-Up (http://sumps-up.eu/) παρέχει ιδιαίτερα αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τα επιμέρους βήματα εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ και ιδιαίτερα στον τομέα εξεύρεσης ΜΕΤΡΩΝ του ΣΒΑΚ. Συνδεθείτε για να έχετε πρόσβαση εδώ http://sumps-up.eu/manuals/

Ο κύκλος βημάτων και δραστηριοτήτων του ΣΒΑΚ (εδώ σε καλή ανάλυση http://www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/SUMP_Brochure_GR_web.pdf)

Ειδικότερα οι φάσεις του σχεδίου είναι τέσσερις (4) και σύμφωνα με τον ΕLTIS ονομάζονται:

Σχετικά με εμάς

Η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας δημιουργήθηκε το 1998 στο ΕΜΠ, σε μια στιγμή που είχε πια γίνει σαφής η υστέρηση της ελληνικής πόλης και η αδυναμία της να συμμετάσχει στην μεγάλη στροφή που έκαναν τότε οι ευρωπαϊκές κοινωνίες προς ένα αύριο πιο ανθρώπινο, πολιτισμένο και βιώσιμο.

Διεύθυνση

www.smu.gr

 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

15772

 

smuntua@gmail.com

  • Grey Facebook Icon
Sustainable Mobility Unit

© 2021 - Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας