Πόσο έτοιμος είναι ο φορέας σας για την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ;

Παρακάτω παρατίθενται συγκεκριμένες ερωτήσεις που απαντώνται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ σχετικά με την ετοιμότητα του φορέα/ Δήμου που ενδιαφέρεται να εκπονήσει ένα ΣΒΑΚ.

Αν απαντάτε ΝΑΙ προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση και επιβεβαιώστε με στοιχεία.

Αν απαντάτε ΟΧΙ, μπορείτε να διευκολυνθείτε με την απάντηση που παρέχεται εδώ. Η απάντηση στοχεύει στην εύρεση γρήγορης λύσης από τον αναγνώστη. 

 

Στόχος του γρήγορου αυτού διαγράμματος ροής είναι να λειτουργήσει ως διαδικασία εκμάθησης για φορείς και επαγγελματίες, αναγνώστες αυτού του οδηγού και όχι να ‘βαθμολογήσει’ το επίπεδο ετοιμότητας του φορέα ή επαγγελματία.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε απορίες και επιπλέον ζητήματα που προκύπτουν από τα παρακάτω!

 

Κάντε το τεστ!

Αντιλαμβάνεστε τη διαφορετική έννοια κυκλοφοριακών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών μελετών και του ΣΒΑΚ;


Ρίξτε μία γρήγορη ματιά στο άρθρο , δείτε το παρακάτω σχήμα διαφορών και συμβουλευθείτε την e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ μας
Είστε εξοικειωμένοι με τις έννοιες της ΒΚ και ΣΒΑΚ;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΒΑΚ
Αναγνωρίζετε προβλήματα στην περιοχή σας που θα μπορούσαν να επιλυθούν με ένα ΣΒΑΚ;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΒΑΚ
Έχετε καθορίσει συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης για ένα μελλοντικό ή άμεσο ΣΒΑΚ;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Έχετε εκπονήσει την αυτό-αξιολόγηση του ΣΒΑΚ σχετικά με το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό και τους απαραίτητους πόρους;


Επισκεφτείτε την παρακάτω σελίδα
Έχετε εξασφαλίσει την πολιτική βούληση για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ;


Δείτε το σύνδεσμο ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΒΑΚ και επιχειρήστε να αναλύσετε την αναγκαιότητα εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ αφού περιηγηθείτε στην e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ μας
Έχετε εξασφαλίσει τη δέσμευση από την εσωτερική δομή του φορέα σας (μόνιμο προσωπικό) για την εκπόνηση και υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ ;


Εξετάστε το προσωπικό του Δήμου προσεκτικά, αξιολογείστε τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Προγραμματισμού, των Κοινωνικών Δομών, του Τμήματος Δόμησης… μελετήστε την έννοια του ΣΒΑΚ, περιηγηθείτε στην e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ μας, αλλά και στις ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ άλλων Δήμων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξεκινήστε να σκέφτεστε ποια θα ήταν η …. Ομάδα εντός φορέα (Μόνιμο προσωπικό Δήμου) που θα μπορούσε να ‘υποστηρίξει/ παρακολουθήσει’ την εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου.
Είστε σε θέση να διαχωρίζετε τα διάφορα στάδια και βήματα εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ;


Περιηγηθείτε στη σελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Διαχωρίζετε τους στόχους από τα πακέτα μέτρων ενός ΣΒΑΚ;


Περιηγηθείτε στη σελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Έχετε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ;


Δείτε το σύνδεσμο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Έχετε προσδιορίσει χρονικά την εκπόνηση του ΣΒΑΚ;


Περιηγηθείτε στη σελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Έχετε προσδιορίσει ποιες διοικητικές δομές θα έχουν την αρμοδιότητα εκπόνησης του ΣΒΑΚ;


Διερευνήστε σχετική εμπειρία σε θέματα πολεοδομίας, κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών ζητημάτων και επανεξετάστε το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου (π.χ. Τμήμα Προγραμματισμού, Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Δόμησης). Βοηθηθείτε από το υλικό στο σύνδεσμο ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Οι δομές (υπηρεσίες/ τμήματα) που θα εκπονήσουν/ παρακολουθήσουν το ΣΒΑΚ έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία;


Διερευνήστε σχετικό υλικό στη σελίδα ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ και e-BIBΛΙΟΘΗΚΗ
Γνωρίζετε ποια είναι τα θέματα σχετικά με το ΣΒΑΚ που θα απαιτήσουν την έγκαιρη ενημέρωση ή και γνωμοδότηση αρμόδιων υπηρεσιών;


Δείτε την ενότητα F.A.Q.s που περιέχουν το σύνολο των εγκρίσεων/ γνωμοδοτήσεων και θεσμικών απαιτήσεων σχετικά με ένα ΣΒΑΚ και όχι μόνο…
Έχετε καταρτίσει το αρχικό χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ και τη σελίδα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ για αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων που απαιτούνται.
Έχετε ξεκινήσει το στάδιο προετοιμασίας (Α Φάση) του ΣΒΑΚ;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ για αναλυτική παρουσίαση των βημάτων που απαιτούνται.
Έχετε δημιουργήσει την Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΒΑΚ για αναλυτική παρουσίαση του ρόλου της.
Γνωρίζετε ποια είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών της Ομάδας Εργασίας για το ΣΒΑΚ (κατά τη διάρκεια εκπόνησης και με το πέρας του σχεδίου);


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΒΑΚ για αναλυτική παρουσίαση του ρόλου της.
Γνωρίζετε τι στοιχεία πρέπει να συλλέξετε για την έναρξη εκπόνησης του ΣΒΑΚ;


Σχετικά με το ΣΒΑΚ, τα στοιχεία που θα πρέπει να ξεκινήσουν να συλλέγονται από την αρμόδια υπηρεσία και την Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ (για το Α στάδιο) περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

- εν ισχύ ΓΠΣ ή/ και ΣΧΟΟΑΠ, εν ισχύ πολεοδομικές μελέτες, εκπονούμενες πολεοδομικές μελέτες, εκπονούμενες ή ολοκληρωμένες μελέτες αναπλάσεων κ.ο.κ.,

- παλαιές κυκλοφοριακές μελέτες (αν δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη, επιμέρους μελέτες με κυκλοφοριακές διαμορφώσεις, νέοι κόμβοι, παρεμβάσεις σε οδούς- οδικά τμήματα),

- υφιστάμενη - προτεινόμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου που προκύπτει από όλα τα παραπάνω,

- προγραμματισμένα έργα και δράσεις και πολιτικές σε πολεοδομικό- κυκλοφοριακό- περιβαλλοντικό επίπεδο έως 2020, 2025, 2030,

- επικαιροποιημένα υπόβαθρα υφιστάμενης κατάστασης (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά π.χ. στοιχεία σήμανσης (οριζόντιας, κατακόρυφης), γενικής και ειδικής στάθμευσης, κατευθύνσεων οδών, πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων, θέσεις φαναριών αν υπάρχουν, πλάτος πεζοδρομίων κ.α.),

- υποβαθρο με θέσεις στάσεων δημόσιας συγκοινωνίας/ ΚΤΕΛ και όλες τις διαδρομές της δημόσιας συγκοινωνίας στα όρια του δήμου και οι συνδέσεις με γειτονικούς δήμους (πρλβ. θέσεις ατυπων στάσεων συλλογικών μετακινήσεων (περιλαμβ. τουριστικών λεωφορείων, χωρων αποβίβασης εργαζομένων στα ξνοδοχεία), θέσεις πιάτσας ταξί, θέσεις τροφοδοσίας κ.α.)

- κανονιστικές αποφάσεις (για πεζόδρομους, για τροφοδοσία σε πεζόδρομο κ εκτός),

- στοιχεία ατυχημάτων στο σύνολο του δήμου,

- Και ότι άλλο σχετικό σύμφωνα με τα παραπάνω
Έχετε συλλέξει το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ; Είναι επαρκή τα στοιχεία αυτά για την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης;


Σχετικά με το ΣΒΑΚ, τα στοιχεία που θα πρέπει να ξεκινήσουν να συλλέγονται από την αρμόδια υπηρεσία και την Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ (για το Α στάδιο) περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

- εν ισχύ ΓΠΣ ή/ και ΣΧΟΟΑΠ, εν ισχύ πολεοδομικές μελέτες, εκπονούμενες πολεοδομικές μελέτες, εκπονούμενες ή ολοκληρωμένες μελέτες αναπλάσεων κ.ο.κ.,

- παλαιές κυκλοφοριακές μελέτες (αν δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη, επιμέρους μελέτες με κυκλοφοριακές διαμορφώσεις, νέοι κόμβοι, παρεμβάσεις σε οδούς- οδικά τμήματα),

- υφιστάμενη - προτεινόμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου που προκύπτει από όλα τα παραπάνω,

- προγραμματισμένα έργα και δράσεις και πολιτικές σε πολεοδομικό- κυκλοφοριακό- περιβαλλοντικό επίπεδο έως 2020, 2025, 2030,

- επικαιροποιημένα υπόβαθρα υφιστάμενης κατάστασης (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά π.χ. στοιχεία σήμανσης (οριζόντιας, κατακόρυφης), γενικής και ειδικής στάθμευσης, κατευθύνσεων οδών, πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων, θέσεις φαναριών αν υπάρχουν, πλάτος πεζοδρομίων κ.α.),

- υποβαθρο με θέσεις στάσεων δημόσιας συγκοινωνίας/ ΚΤΕΛ και όλες τις διαδρομές της δημόσιας συγκοινωνίας στα όρια του δήμου και οι συνδέσεις με γειτονικούς δήμους (πρλβ. θέσεις ατυπων στάσεων συλλογικών μετακινήσεων (περιλαμβ. τουριστικών λεωφορείων, χωρων αποβίβασης εργαζομένων στα ξνοδοχεία), θέσεις πιάτσας ταξί, θέσεις τροφοδοσίας κ.α.)

- κανονιστικές αποφάσεις (για πεζόδρομους, για τροφοδοσία σε πεζόδρομο κ εκτός),

- στοιχεία ατυχημάτων στο σύνολο του δήμου,

- Και ότι άλλο σχετικό σύμφωνα με τα παραπάνω
Έχετε εμπειρία σε συμμετοχικό σχεδιασμό;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΣΥΜ/ΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ για να δείτε όλα τα βήματα που απαιτούνται σχετικά και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
Υπάρχει παρελθόν του φορέα σας στη διαμόρφωση οράματος για ένα δεδομένο σχεδιασμό;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΣΥΜ/ΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Το όραμα για ένα ΣΒΑΚ θα πρέπει να προκύψει μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τους φορείς και να αποτελέσει ένα συμπαγή στόχο της πόλης προς ένα καλύτερο αύριο.
Διαθέτει ο φορέας σας ειδικές μεθόδους ή εργαλεία για τη συμμετοχή του κοινού στο σχεδιασμό;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΣΥΜ/ΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ για να δείτε όλα τα βήματα που απαιτούνται σχετικά και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
Γνωρίζετε ποιος θα είναι ο ρόλος του Δικτύου Φορέων στο ΣΒΑΚ;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΣΥΜ/ΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ για να δείτε όλα τα βήματα που απαιτούνται σχετικά και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
Έχετε δημιουργήσει το Δίκτυο Φορέων;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΣΥΜ/ΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ για να δείτε τις διαδικασίες και να κατεβάσετε υπόδειγμα του Συμφώνου που θα κληθείτε να συνυπογράψετε με τους φορείς.
Έχετε προετοιμάσει το υλικό της διαβούλευσης με τους φορείς;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΣΥΜ/ΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ για να δείτε όλα τα βήματα που απαιτούνται σχετικά και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
Έχετε ξεκινήσει τη διαβούλευση με τους φορείς;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΣΥΜ/ΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ για να δείτε όλα τα βήματα που απαιτούνται σχετικά. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη σελίδα ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.
Έχετε συνυπογράψει το Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΣΥΜ/ΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ για να δείτε τις διαδικασίες και να κατεβάσετε το υπόδειγμα του Συμφώνου.
Έχετε εξασφαλίσει το συντονισμό με όμμορους ΟΤΑ που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από το ενδεχόμενα μελλοντικά μέτρα του ΣΒΑΚ;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- F.A.Q.s στην ενότητα Ζητήματα Συνεργασιών.
Έχετε ανάδοχο για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- F.A.Q.s στην ενότητα Ζητήματα Αναθέσεων.
Γνωρίζετε ότι η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον ανάδοχο σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΒΑΚ για αναλυτική παρουσίαση του ρόλου της.
Γνωρίζεται το ρόλο της Ομάδας Εργασίας στην Αξιολόγηση και Παρακολούθηση του ΣΒΑΚ;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΒΑΚ για αναλυτική παρουσίαση του ρόλου της.
Γνωρίζετε ότι ο φορέας σας θα πρέπει να εγκρίνει σε θεσμικό επίπεδο το ΣΒΑΚ για να προχωρήσετε στην υλοποίησή του;


Επισκεφτείτε τη σελίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- F.A.Q.s εδώ στην ενότητα Εφαρμογή Μέτρων – Εγκρίσεις για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες!

Δεν υπάρχει επόμενη ερώτηση- Καλή επιτυχία στο έργο σας! Για τυχόν απορίες σε διαδικαστικά ή άλλα θέματα, επισκεφτείτε τη σελίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- F.A.Q.s.

Μείνετε συντονισμένοι… τις επόμενες μέρες θα ανεβαίνουν στη σελίδα αυτή επικαιροποιημένες απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα του Δήμου/ Φορέα σας!