top of page

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες η ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΣΒΑΚ πραγματοποιείται μέσα από την 4η φάση του Κύκλου ΣΒΑΚ.

 

Στην τέταρτη φάση περιλαμβάνονται τα παρακάτω βήματα και δραστηριότητες:

 

Βήμα 10: Διασφάλιση ορθής διαχείρισης και επικοινωνίας (κατά την υλοποίηση του σχεδίου)

Δραστηριότητα 10.1: Διαχείριση της εφαρμογής του σχεδίου

Δραστηριότητα 10.2: Ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών

Δραστηριότητα 10.3: Έλεγχος της προόδου προς την επίτευξη των στόχων

 

Βήμα 11: Αφομοίωση των μαθημάτων

Δραστηριότητα 11.1: Ενημέρωση του τρέχοντος σχεδίου σε τακτική βάση

Δραστηριότητα 11.2: Επιθεώρηση επιτευγμάτων – Κατανόηση επιτυχίας και αποτυχίας

Δραστηριότητα 11.3: Προσδιορισμός νέων προκλήσεων για την επόμενη γενιά ΣΒΑΚ

 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω:

 

Στο τελευταίο στάδιο θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα ότι το σχέδιο υλοποιείται και αναπτύσσεται ορθά και η πρόοδός του συμβάλλει προς την επίτευξη των στόχων.

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες αρμόδιος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο διαχείρισης και την προώθηση των στόχων είναι ο φορέας που εκπονεί το εκάστοτε ΣΒΑΚ, ήτοι ο φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμος ή περιφέρεια.

 

Ο φορέας θα πρέπει στη συνέχεια - με το πέρας του ΣΒΑΚ – να επιθεωρεί τα επιμέρους στοιχεία του (σε επίπεδο προτεραιοτήτων, στόχων, μέτρων), να παρακολουθεί τους δείκτες που τίθενται στη Β’ φάση και να προσδιορίζει τις νέες προκλήσεις για τα επόμενα ΣΒΑΚ.

Αναλυτικότερα στοιχεία για όλα τα βήματα παρέχονται στις οδηγίες του ELTIS

 

Τυπικά*το υλικό που περιλαμβάνει την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ενός ΣΒΑΚ δεν ορίζεται ρητά από τις Οδηγίες του ELTIS, ωστόσο σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα αναμένεται να απαιτούνται τα παρακάτω παραδοτέα:   

 

  • 1 Παραδοτέο που θα προσδιορίζει τις αρμοδιότητες για την υλοποίηση των μέτρων και την κατανομή της χρηματοδότησης σε αυτό.

  • 1 Παραδοτέο που θα παρουσιάζει τη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ.

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης μπορείτε να δείτε στον οδηγό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHALLENGE εδώ.

 

Επιπλέον υλικό σχετικά με την εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ μπορείτε να δείτε στα σεμινάρια του JASPERS στον ακόλουθο σύνδεσμο.

*σημείωση: Είναι πολλά τα ΣΒΑΚ που έχουν υλοποιηθεί και εγκριθεί στην Ευρώπη χωρίς να έχουν ‘ακολουθήσει’ κατά γράμμα την εφαρμογή των σταδίων/ βημάτων/ δραστηριοτήτων του ΣΒΑΚ. Ενδεικτικά η Γάνδη και η Βιέννη δεν παρουσιάζουν διακριτή ενότητα για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ή την ΕΚΠΟΝΗΣΗ του ΣΒΑΚ, αντιμετωπίζοντάς τα ως Σχέδια Στρατηγικής και παρουσιάζοντάς τα με απλό και εύληπτο τρόπο.

bottom of page