ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Στην τρίτη φάση περιλαμβάνονται τα παρακάτω βήματα και δραστηριότητες:

Βήμα 7: Συμφωνία για σαφείς αρμοδιότητες και κατανομή χρηματοδότησης

Δραστηριότητα 7.1: Ανάθεση αρμοδιοτήτων και πόρων

Δραστηριότητα 7.2: Προετοιμασία σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού

Βήμα 8: Ενσωμάτωση της παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου

Δραστηριότητα 8.1: Οργάνωση παρακολούθησης και αξιολόγησης

Βήμα 9: Υιοθέτηση ΣΒΑΚ

Δραστηριότητα 9.1: Έλεγχος ποιότητας του σχεδίου

Δραστηριότητα 9.2: Υιοθέτηση του σχεδίου

Δραστηριότητα 9.3: Θεμελίωση κυριότητας του σχεδίου

 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω:

Με δεδομένο ότι το ΣΒΑΚ έχει πλέον ένα σαφές όραμα, στόχους αλλά και πακέτα μέτρων για την επίτευξη των στόχων, αυτή η φάση επιχειρεί να εξειδικεύσει τις αρμοδιότητες υλοποίησης των μέτρων και τους πόρους που θα αντληθούν για την υλοποίηση (π.χ. τέλη στάθμευσης, προϋπολογισμός τεχνικού προγράμματος, κοινοτικοί πόροι κ.α.). Τα παραπάνω θα αποτυπώνονται σε σαφές πλαίσιο δράσης και θα συμφωνούνται με το Δίκτυο Φορέων.

Σημαντικό βήμα για το σύνολο του ΣΒΑΚ είναι το βήμα 8 που αφορά την διαμόρφωση μεθοδολογίας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδίου. Η μεθοδολογία αξιολόγησης και παρακολούθησης δύναται να περιέχει συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα στοιχεία για όλα τα βήματα παρέχονται στις οδηγίες του ELTIS

  • Grey Facebook Icon
Διεύθυνση

www.smu.gr

 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

15772

 

smuntua@gmail.com

Η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας δημιουργήθηκε το 1998 στο ΕΜΠ, σε μια στιγμή που είχε πια γίνει σαφής η υστέρηση της ελληνικής πόλης και η αδυναμία της να συμμετάσχει στην μεγάλη στροφή που έκαναν τότε οι ευρωπαϊκές κοινωνίες προς ένα αύριο πιο ανθρώπινο, πολιτισμένο και βιώσιμο.

Σχετικά με εμάς

© 2018 - Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας

Sustainable Mobility Unit