top of page

Προετοιμασία

Στην πρώτη φάση περιλαμβάνονται τα παρακάτω βήματα και δραστηριότητες:

Βήμα 1: Καθορισμός των δυνατοτήτων για ένα επιτυχημένο ΣΒΑΚ

Δραστηριότητα 1.1: Δέσμευση σε γενικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας

Δραστηριότητα 1.2: Αξιολόγηση του αντίκτυπου των περιφερειακών / εθνικών πλαισίων

Δραστηριότητα 1.3: Διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης

Δραστηριότητα 1.4: Επανεξέταση της διαθεσιμότητας πόρων

Δραστηριότητα 1.5: Καθορισμός βασικού χρονοδιαγράμματος

Δραστηριότητα 1.6: Προσδιορισμός βασικών παραγόντων και ενδιαφερομένων φορέων

 

Βήμα 2: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης και του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου

Δραστηριότητα 2.1: Αναζήτηση πέρα από όρια και ευθύνες

Δραστηριότητα 2.2: Προσπάθεια για συντονισμό των πολιτικών και ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού

Δραστηριότητα 2.3: Σχεδιασμός για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών

Δραστηριότητα 2.4: Συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών και τις λεπτομέρειες διαχείρισης

 

Βήμα 3: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας και ανάπτυξη σεναρίων

Δραστηριότητα 3.1: Προετοιμασία ανάλυσης προβλημάτων και ευκαιριών

Δραστηριότητα 3.2: Ανάπτυξη σεναρίων

 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω:

Κατά το πρώτο στάδιο της Προετοιμασίας πραγματοποιούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει να ολοκληρώσει ο επισπεύδων/ φορέας εκπόνησης της διαδικασίας του ΣΒΑΚ, δηλαδή ο φορέας τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος, Δημοτικής Ενότητα, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα) πριν την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ.

Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει η τοπική κοινωνία να προετοιμαστεί για την εκπόνηση, να ενημερωθεί και να υποστηρίξει το εγχείρημα.

Ο φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Εργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες ή/ και εξωτερικούς συνεργάτες. Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να έχει εμπειρία των διαδικασιών των ΟΤΑ σε θέματα πολεοδομικού – κυκλοφοριακού σχεδιασμού, σε θέματα διαβούλευσης, καλή γνώση της περιοχής μελέτης, βασική γνώση των διαδικασιών του ΣΒΑΚ κ.α. Αρμοδιότητες της ομάδας αυτής είναι: η συλλογή όλων των διαθέσιμων δεδομένων και στοιχείων που αφορούν την περιοχή μελέτης, η αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων, η διασφάλιση συνεργασίας του ΟΤΑ με τους φορείς, η κατάρτιση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού κ.α. Η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργεί καθ’όλη τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ και θα συνεχίσει και μετά το πέρας της διότι ένα ΣΒΑΚ περιλαμβάνει την αξιολόγηση της λειτουργίας των έργων που προτείνει και την συνεχή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.

Ο φορέας εκπόνησης θα πρέπει επιπλέον να ξεκινήσει διαδικασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φορέων, συλλογικοτήτων και οργανισμών καθώς και του κοινού που δραστηριοποιείται στην περιοχή μελέτης. Οι φορείς/ συλλογικότητες που θα συμμετέχουν υπογράφουν σχετικό σύμφωνο φορέων και συγκροτούν το Δίκτυο Φορέων το οποίο θα συμμετέχει στο σχεδιασμό και στη συνέχεια στην αξιολόγηση.  

Το δίκτυο Φορέων θα πρέπει να στελεχώνεται από φορείς όπως: ο ΟΤΑ όπου γίνεται η παρέμβαση, η Περιφέρεια, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα Επιμελητήρια, οι Επαγγελματικοί/ Επιστημονικοί Σύλλογοι, οι Φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, οι ενώσεις πεζών, δικυκλιστών, ποδηλατιστών, ΑΜΕΑ κ.ο.κ. Το Δίκτυο Φορέων συν-σχεδιάζει το όραμα του ΣΒΑΚ, συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης, συμμετοχικά εργαστήρια, workshops, συμμετέχει στη διαμόρφωση σχεδίου δράσης και μέτρων, παρακολουθεί και ελέγχει τους εκπονούντες το ΣΒΑΚ (αναδόχους) και παραμένει ενεργό σε όλα τα επιμέρους βήματα τόσο του ΣΒΑΚ όσο και των δράσεων που θα ακολουθήσουν την εκπόνησή του.

Σημείο κλειδί στο στάδιο της Προετοιμασίας είναι η υπογραφή των μελών του Δικτύου Φορέων και του ΟΤΑ του Συμφώνου Συμμετοχής.

Παραδοτέο της πρώτης φάσης δεν ορίζεται ρητά από τις Οδηγίες του ELTIS ωστόσο σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα θα πρέπει να απαιτείται:

Παραδοτέο το οποίο θα προσδιορίζει τον καθορισμό της διαδικασίας ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, του χρονοδιαγράμματος, των εμπλεκόμενων φορέων και θα αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση.

Στο στάδιο της προετοιμασίας επιπλέον περιλαμβάνεται και η αρχική διαμόρφωση του οράματος για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στην περιοχή παρέμβασης.  

Τα βήματα 2 και 3 αφορούν τον προσδιορισμό της περιοχής παρέμβασης, την καταγραφή - ανάλυση και αξιολόγηση του ευρύτερου πλαισίου σχεδιασμού της περιοχής μελέτης και του υπερκείμενου σχεδιασμού, την αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών σχεδιασμού στον τομέα της ΒΑΚ και των μεταφορών. Σημαντικό στοιχείο σε αυτά τα βήματα είναι η αποτύπωση των πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό και σε οικονομικές δυνατότητες. Η διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το στάδιο της προετοιμασίας όσο και το στάδιο της εκπόνησης και της μετέπειτα παρακολούθησης. 

Σημειώνεται σχετικά με την Α’ φάση ότι οι ΟΤΑ μπορούν να υλοποιήσουν το 1ο και 2ο βήμα με προσωπικό του Δήμου και παράλληλα να αναζητούν Ανάδοχο  για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.

 

Αναλυτικότερα στοιχεία για όλα τα βήματα  παρέχονται στις οδηγίες του ELTIS

 

Παραδοτέο της πρώτης φάσης δεν ορίζεται ρητά από τις Οδηγίες του ELTIS ωστόσο σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα θα πρέπει να απαιτείται:

Παραδοτέο το οποίο θα προσδιορίζει τον καθορισμό της διαδικασίας ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, του χρονοδιαγράμματος, των εμπλεκόμενων φορέων και θα αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση.

bottom of page