ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Η Βουδαπέστη είναι ένα παράδειγμα ένταξης ενός σχεδίου κινητικότητας σε ένα συνολικό δημοτικό πλαίσιο πολιτικής. Το 2003, η πόλη ενέκρινε την Έννοια Αστικής Ανάπτυξης.


Αυτή καθορίζει το όραμα και τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες για τη συνολική ανάπτυξη της πόλης. Με βάση αυτή την έννοια και εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους, η πόλη ανέπτυξε την στρατηγική αστικής ανάπτυξης της Βουδαπέστης – γνωστή ως σχέδιο Podmaniczky. 


Αυτό το έγγραφο πολιτικής προσδιορίζει τις προτεραιότητες ανάπτυξης της πόλης για την περίοδο 2005 - 2013, συμπεριλαμβανομένων των κύριων μέτρων αστικής ανάπτυξης. Αυτή η στρατηγική αστικής ανάπτυξης συμπληρώνεται από την Καρδιά του Σχεδίου Κινητικότητας της Βουδαπέστης. 

Το ΠΡΩΤΟ σχέδιο ΣΒΑΚ δημιουργήθηκε το 2007 για να αναζωογονηθεί το κέντρο της πόλης μέσα από μεγάλης κλίμακας έργα για ήπια κυκλοφορία και υποδομές στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα σε μη μηχανοκίνητες τοπικές μεταφορές για την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.


Η Βουδαπέστη το 2015 ανανέωσε το πρώτο σχέδιο σε ένα ολοκληρωμένο πλέον ΣΒΑΚ το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ

  • Grey Facebook Icon
Διεύθυνση

www.smu.gr

 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

15772

 

smuntua@gmail.com

Η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας δημιουργήθηκε το 1998 στο ΕΜΠ, σε μια στιγμή που είχε πια γίνει σαφής η υστέρηση της ελληνικής πόλης και η αδυναμία της να συμμετάσχει στην μεγάλη στροφή που έκαναν τότε οι ευρωπαϊκές κοινωνίες προς ένα αύριο πιο ανθρώπινο, πολιτισμένο και βιώσιμο.

Σχετικά με εμάς

© 2018 - Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας

Sustainable Mobility Unit